Επιδιόρθωση προβλημάτων εκτυπωτή με Windows 10

Βήμα 1: Βεβαιωθείτε ότι ο εκτυπωτής σας είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος

Ελέγξτε την τροφοδοσία. Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο τροφοδοσίας του εκτυπωτή είναι συνδεδεμένο σε μια πρίζα ρεύματος και ότι ο διακόπτης τροφοδοσίας είναι ενεργοποιημένος. Αν εκτυπώνετε σε έναν κοινόχρηστο εκτυπωτή ή εκτυπωτή δικτύου, βεβαιωθείτε ότι είναι ενεργοποιημένοι όλοι οι απαραίτητοι υπολογιστές και δρομολογητές. Αν ο εκτυπωτής σας ή άλλος εξοπλισμός είναι συνδεδεμένος σε μια συσκευή προστασίας από υπέρταση ή σε ένα εφεδρικό τροφοδοτικό, βεβαιωθείτε ότι η συσκευή προστασίας από υπέρταση ή το τροφοδοτικό είναι συνδεδεμένα και ενεργοποιημένα.

Ελέγξτε τα καλώδια (ενσύρματοι εκτυπωτές). Βεβαιωθείτε ότι το καλώδιο USB του εκτυπωτή είναι σωστά συνδεδεμένο από τον εκτυπωτή στον υπολογιστή.

Ελέγξτε την ασύρματη σύνδεση (ασύρματοι εκτυπωτές). Κάντε τα εξής:

 • Βεβαιωθείτε ότι η επιλογή ασύρματης λειτουργίας του εκτυπωτή είναι ενεργοποιημένη και διαθέσιμη. Πολλοί εκτυπωτές έχουν ένα κουμπί με ένα μπλε εικονίδιο ασύρματης σύνδεση, όταν διατίθεται επιλογή ασύρματης σύνδεσης του εκτυπωτή. Για να μάθετε πού βρίσκεται αυτό το κουμπί στον εκτυπωτή σας και για να βρείτε οδηγίες σχετικά με τον τρόπο ενεργοποίησής του, συμβουλευτείτε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή ή ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή για οδηγίες.
 • Εκτελέστε τη δοκιμή ασύρματης συνδεσιμότητας του εκτυπωτή. Πολλοί εκτυπωτές διαθέτουν μια επιλογή μενού για τη δοκιμή της ασύρματης συνδεσιμότητας του εκτυπωτή. Διαβάστε τις οδηγίες που συνοδεύουν τον εκτυπωτή ή ανατρέξτε στην τοποθεσία web του κατασκευαστή του εκτυπωτή σας για οδηγίες σχετικά με αυτήν τη διαδικασία.
 • Αν η δοκιμή είναι επιτυχής και εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, ο υπολογιστής ενδέχεται να μην είναι συνδεδεμένος στο ασύρματο δίκτυο. Για να μάθετε περισσότερα, ανατρέξτε στο θέμα Γιατί δεν μπορώ να συνδεθώ στο Internet; Αν εξακολουθείτε να αντιμετωπίζετε προβλήματα, μπορείτε να δοκιμάσετε πιο σύνθετα βήματα εδώ: Επιδιόρθωση ζητημάτων σύνδεσης δικτύου στα Windows 10.

Βήμα 2: Απεγκαταστήστε και επανεγκαταστήστε τον εκτυπωτή σας

Δοκιμάστε να απεγκαταστήσετε και να επανεγκαταστήσετε τον εκτυπωτή.

Κατάργηση του εκτυπωτή σας

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Συσκευές > Εκτυπωτές και σαρωτές.
 2. Στην περιοχή “Εκτυπωτές και σαρωτές”, βρείτε τον εκτυπωτή, επιλέξτε τον και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση συσκευής.

Επανεγκατάσταση του εκτυπωτή

Εγκατάσταση ή προσθήκη ασύρματου εκτυπωτή

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Συσκευές > Εκτυπωτές και σαρωτές.
 2. Επιλέξτε Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή. Περιμένετε μέχρι να εντοπιστούν οι κοντινοί εκτυπωτές, επιλέξτε εκείνον που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη συσκευής.

Αν ο εκτυπωτής σας είναι ενεργοποιημένος και συνδεδεμένος στο δίκτυο, τα Windows θα πρέπει να τον εντοπίσουν εύκολα. Οι διαθέσιμοι εκτυπωτές μπορούν να περιλαμβάνουν όλους τους εκτυπωτές σε ένα δίκτυο, όπως εκτυπωτές Bluetooth και ασύρματους εκτυπωτές ή εκτυπωτές που είναι συνδεδεμένοι σε έναν άλλο υπολογιστή και γίνεται κοινή χρήση τους στο δίκτυο. Ίσως χρειαστείτε άδεια για να εγκαταστήσετε ορισμένους εκτυπωτές.

Εγκατάσταση ή προσθήκη τοπικού εκτυπωτή

Αν θέλετε να συνδεθείτε σε έναν τοπικό εκτυπωτή, απλώς συνδέστε το καλώδιο USB του εκτυπωτή σε μια διαθέσιμη θύρα USB στον υπολογιστή και, στη συνέχεια, ενεργοποιήστε τον εκτυπωτή.

 1. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Συσκευές > Εκτυπωτές και σαρωτές.
 2. Στην περιοχή “Εκτυπωτές και σαρωτές”, ελέγξτε αν είναι εγκατεστημένος ο εκτυπωτής σας.
 3. Αν δεν βλέπετε τη συσκευή σας, επιλέξτε Προσθήκη εκτυπωτή ή σαρωτή. Περιμένετε μέχρι να εντοπιστούν οι διαθέσιμοι εκτυπωτές, επιλέξτε εκείνον που θέλετε και, στη συνέχεια, επιλέξτε Προσθήκη συσκευής.

Αν ο εκτυπωτής σας εξακολουθεί να μην λειτουργεί, προχωρήστε στο βήμα 3.

Βήμα 3: Ενημερώστε τα προγράμματα οδήγησης

Οι περισσότεροι εκτυπωτές απαιτούν λογισμικό προγράμματος οδήγησης για τη σωστή λειτουργία τους. Αν κάνατε πρόσφατα αναβάθμιση από μια έκδοση των Windows σε κάποια άλλη, ίσως το τρέχον πρόγραμμα οδήγησης εκτυπωτή να προορίζεται για την προηγούμενη έκδοση των Windows και να μην λειτουργεί καθόλου ή να μην λειτουργεί εξίσου καλά με τα Windows 10. Επιπλέον, αν είχατε πρόσφατα διακοπές ρεύματος, ιούς ή άλλα προβλήματα με τον υπολογιστή σας, είναι πιθανό να έχουν υποστεί βλάβη τα προγράμματα οδήγησης. Η λήψη και εγκατάσταση του πιο πρόσφατου προγράμματος οδήγησης για τον εκτυπωτή σας μπορεί συχνά να επιδιορθώσει αυτούς τους τύπους προβλημάτων.

Υπάρχουν τρεις τρόποι για να ενημερώσετε το πρόγραμμα οδήγησης:

 • Χρησιμοποιήστε το Windows Update. Το Windows Update ενδέχεται να προσφέρει μια ενημερωμένη έκδοση του προγράμματος οδήγησης του εκτυπωτή σας. Για να ενημερώσετε τα προγράμματα οδήγησής σας χρησιμοποιώντας το Windows Update, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
  1. Πατήστε παρατεταμένα (ή κάντε δεξιό κλικ) το κουμπί Έναρξη  και επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών. Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για την επιβεβαίωση της επιλογής σας.
  2. Αναπτύξτε το στοιχείο Εκτυπωτές, βρείτε τη συσκευή σας, κάντε δεξιό κλικ σε αυτήν και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης.
  3. Επιλέξτε Αυτόματη αναζήτηση για ενημερωμένο λογισμικό προγράμματος οδήγησης.
 • Εγκαταστήστε λογισμικό από τον κατασκευαστή του εκτυπωτή. Αν ο εκτυπωτής συνοδευόταν από δίσκο, αυτός ο δίσκος ενδέχεται να περιέχει λογισμικό για την εγκατάσταση ενός προγράμματος οδήγησης για τον εκτυπωτή.
 • Κάντε μη αυτόματη λήψη και εγκατάσταση του προγράμματος οδήγησης. Αν το Windows Update δεν μπορεί να ένα βρει πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή σας και ο εκτυπωτής δεν συνοδεύεται από λογισμικό που εγκαθιστά ένα πρόγραμμα οδήγησης, ελέγξτε την τοποθεσία web του κατασκευαστή. Στην ενότητα υποστήριξης αυτών των τοποθεσιών web υπάρχουν συχνά διαθέσιμες ενημερώσεις προγραμμάτων οδήγησης. Βρείτε και κατεβάστε το πιο πρόσφατο πρόγραμμα οδήγησης για τον εκτυπωτή σας. Ακολουθήστε τις οδηγίες εγκατάστασης του προγράμματος οδήγησης στην τοποθεσία web.

Τα περισσότερα προγράμματα οδήγησης εγκαθίστανται αυτόματα — μετά τη λήψη τους συνήθως αρκεί να κάνετε διπλό κλικ ή διπλό πάτημα στο αρχείο για να ξεκινήσει η εγκατάσταση. Αν κατεβάσετε ένα πρόγραμμα οδήγησης που δεν εγκαθίσταται αυτόματα, ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να το εγκαταστήσετε:

 1. Πατήστε παρατεταμένα (ή κάντε δεξιό κλικ) το κουμπί Έναρξη  και επιλέξτε Διαχείριση Συσκευών. Ενδέχεται να σας ζητηθεί κωδικός πρόσβασης διαχειριστή για την επιβεβαίωση της επιλογής σας.
 2. Αναπτύξτε το στοιχείο Εκτυπωτές, βρείτε τη συσκευή σας, κάντε δεξιό κλικ σε αυτήν και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ενημέρωση προγράμματος οδήγησης.
 3. Επιλέξτε Αυτόματη αναζήτηση για ενημερωμένο λογισμικό προγράμματος οδήγησης.

Αν δεν επιλυθεί το πρόβλημα, δοκιμάστε να εγκαταστήσετε ξανά το πρόγραμμα οδήγησης. Αυτό το βήμα ενδέχεται να είναι απαραίτητο, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι θα αντικατασταθούν εντελώς τυχόν κατεστραμμένα προγράμματα οδήγησης. Ακολουθήστε αυτά τα βήματα, για να καταργήσετε το παλιό πρόγραμμα οδήγησης:

 1. Αποσυνδέστε το καλώδιο USB του εκτυπωτή από τον υπολογιστή.
 2. Επιλέξτε το κουμπί Έναρξη  και, στη συνέχεια, επιλέξτε Ρυθμίσεις  > Συσκευές > Εκτυπωτές και σαρωτές.
 3. Βρείτε τον εκτυπωτή στη λίστα στην περιοχή “Εκτυπωτές και σαρωτές”, επιλέξτε τον και, στη συνέχεια, επιλέξτε Κατάργηση συσκευής.
 4. Στο πλαίσιο αναζήτησης στη γραμμή εργασιών, πληκτρολογήστε Διαχείριση εκτυπώσεωνκαι, στη συνέχεια, επιλέξτε το αποτέλεσμα αναζήτησης με το ίδιο όνομα.
 5. Επιλέξτε Όλοι οι εκτυπωτές, βρείτε τον εκτυπωτή σας στη λίστα, πατήστε τον παρατεταμένα (ή κάντε δεξιό κλικ σε αυτόν) και, στη συνέχεια, επιλέξτε Διαγραφή.
 6. Επανεκκινήστε τον υπολογιστή σας.
 7. Επανασυνδέστε το καλώδιο του εκτυπωτή στον υπολογιστή και δοκιμάστε ξανά να εγκαταστήσετε το λογισμικό και το πρόγραμμα οδήγησης.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *