πως να αναβαθμισετε τη μνημη σε ενα laptop

πως να αναβαθμίσετε τη μνήμη σε ένα laptop βήμα βήμα.

 

Βήμα 1: Αποσύνδεση από το ρεύμα

Για να αποσυνδέσετε τη συσκευή από όλες τις πηγές τροφοδοσίας χωρίς να προκαλέσετε βλάβη στα ηλεκτρονικά μέρη του υπολογιστή, κάντε τα εξής:
 1. Απενεργοποιήστε τον υπολογιστή πατώντας παρατεταμένα το κουμπί λειτουργίας για περίπου 30 δευτερόλεπτα.
 2. Αποσυνδέστε το τροφοδοτικό ρεύματος από το φορητό υπολογιστή.
 3. Σύρετε και κρατήστε την ασφάλεια της μπαταρίας στη θέση ξεκλειδώματος.
 4. Χρησιμοποιήστε το δάκτυλό σας για να ανασηκώσετε και να βγάλετε την μπαταρία.

Βήμα 2: Τοποθέτηση της μνήμης

Για να τοποθετήσετε τη νέα μνήμη, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα:
 1. Αναποδογυρίστε τον φορητό υπολογιστή και τοποθετήστε τον σε σταθερή επιφάνεια.
 2. Με ένα σταυροκατσάβιδο, αφαιρέστε το κάλυμμα από το διαμέρισμα της μονάδας μνήμης.
  Εικόνα : Κάλυμμα μονάδας μνήμης (το κάλυμμά σας μπορεί να διαφέρει)

  πως να αναβαθμισετε τη μνημη σε ενα laptop

  1. Βίδες συγκράτησης (2)
  2. Κατεύθυνση για αφαίρεση του καλύμματος του διαμερίσματος
 3. Αφού αφαιρέσετε το κάλυμμα και πριν ακουμπήσετε τη μνήμη, γειωθείτε, ώστε να αποφορτίσετε τον στατικό ηλεκτρισμό.
     ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
  Για να γειωθείτε και να αποφορτίσετε τον στατικό ηλεκτρισμό, τοποθετήστε το ένα χέρι στο πλαίσιο του υπολογιστή και το άλλο χέρι σε μεταλλική επιφάνεια ή γειωμένο αντικείμενο (π.χ. στο μεταλλικό μέρος μιας λάμπας).
 4. Αν θέλετε να αφαιρέσετε μνήμη πριν εγκαταστήσετε τη νέα μνήμη, απομακρύνετε τη μνήμη με ένα μικρό ξύλινο εργαλείο ή με τα νύχια σας, ανοίγοντας τα κλιπ που συγκρατούν τις άκρες της μνήμης.
  Εικόνα : Αφαίρεση μονάδας μνήμης

  πως να αναβαθμισετε τη μνημη σε ενα laptop

  1. Κατεύθυνση για το τράβηγμα των κλιπ συγκράτησης
  2. Κατεύθυνση για την αφαίρεση της μονάδας
     ΠΡΟΣΟΧΗ:
  Για την αποφυγή πρόκλησης ζημιών στη μονάδα μνήμης, πιάστε τη μονάδα από τις άκρες της. Μην ακουμπήσετε τις μεταλλικές επαφές.
 5. Όταν αφαιρείτε μονάδες μνήμης, τοποθετήστε τες σε αντιστατικό σακουλάκι, για να τις προστατεύσετε.
 6. Αφαιρέστε τη νέα μνήμη από το προστατευτικό αντιστατικό σακουλάκι και κρατήστε τη από τις άκρες.
 7. Τοποθετήστε τις χρυσές επαφές στην υποδοχή (με την εσοχή) και πιέστε απαλά, αλλά σταθερά, τη μνήμη για να ασφαλίσει στη θέση της. Όταν τοποθετείται σωστά η μνήμη, ακούγεται ένα κλικ στα κλιπ.
  Εικόνα : Ευθυγράμμιση με τις εγκοπές και εισαγωγή της μονάδας μνήμης

  πως να αναβαθμισετε τη μνημη σε ενα laptop

  1. Ευθυγράμμιση με τις εγκοπές
  2. Κατεύθυνση για εισαγωγή της μονάδας
  3. Κατεύθυνση για τοποθέτηση της μονάδας
 8. Επανατοποθετήστε το κάλυμμα και σφίξτε τις βίδες συγκράτησης.
  Εικόνα : Αντικατάσταση καλύμματος της μονάδας μνήμης

  Εικόνα του καλύμματος της μονάδας μνήμης, που δείχνει πώς να τοποθετήσετε το κάλυμμα

  1. Δύο υποδοχές στο άνοιγμα
  2. Βίδες συγκράτησης

Βήμα 3: Επανασύνδεση στο ρεύμα

Επανασυνδέστε στο ρεύμα και θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή, με τα παρακάτω βήματα:
 1. Συνδέστε το ένα άκρο του τροφοδοτικού στον φορητό υπολογιστή και το άλλο άκρο σε μια πηγή τροφοδοσίας που λειτουργεί κανονικά.
 2. Έχοντας απενεργοποιήσει τον υπολογιστή, πιέστε την μπαταρία στη θήκη της βάσης έως ότου τα κλιπ συγκράτησης ασφαλίσουν στη θέση τους.
 3. Θέστε σε λειτουργία τον υπολογιστή και αφήστε τον να ρυθμίσει ξανά και να αναγνωρίσει την επιπλέον μνήμη, ώστε να βελτιώσει την απόδοσή του.

Leave a comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *